Tysk fond säljer problemfastighet i Partille

februari 18, 2015 Ekonomi , Fastigheter

Nordika förvärvar en handels- och lagerfastighet i Partille utanför Göteborg med stora vakanser.Tyska fondföretaget Corpus Sireo avyttrar därmed sin sista fastighet i Norden för fonden Sireo Immobilienfonds 4.

Fastigheten omfattar cirka 18.000 kvm uthyrbar yta. K-Rauta, som tidigare var största hyresgäst, flyttade ut i november 2014 till följd av sättningsskador invändigt. Dessa ska åtgärdas innan lokalerna kan hyras ut på nytt. Fastigheten är i dagsläget 70 procent vakant.

– Genom förvärvet tar vi över en fastighet som kommer att kräva en ordentlig insats från oss innan den kan tas i bruk igen, men läget och fastighetens övriga kvalitéer gör att vi på sikt känner oss trygga med att hyra ut den igen, säger Nordikas vdJonas Grandér.

Nordika äger främst ett antal kommersiella fastigheter omkring Stockholm. Den enda övriga logistikfastigheten ligger i Stenvreten öster om Enköping. Den är på 14 000 kvm och bland hyresgästerna finns DHL.


Läs mer