Miljardvinst för Hemfosa 2014

februari 18, 2015 Ekonomi , Fastigheter

Hemfosa, som gjorde sig av med sina logistikfastigheter i februari i år, gjorde ett starkt sista kvartalet 2014 med ett resultat efter skatt på 390 miljoner kronor. Totalt uppgick resultatet efter skatt till nära en miljard, 962 miljoner SEK, under helåret 2014, mot 231 miljoner 2013. 

Hemfosa hade medvind under 2014. Hyresintäkterna uppgick till 422 mkr (407) under det fjärde kvartalet 2014 och förvaltningsresultatet uppgick till 179 mkr (90), vilket motsvarar 2,50 kr per stamaktie (3,60). Resultat efter skatt för Q4 uppgick till 390 mkr (90), motsvarande 5,70 kr per stamaktie (3,60). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 247 mkr (105), motsvarande 3,60 kr per stamaktie (5,30). 

- Det fjärde kvartalet 2014 blev en stark avslutning på ett mycket viktigt år för Hemfosa. Vi genomförde fler transaktioner under en tremånadersperiod än vi tidigare någonsin gjort, vilket resulterade i en avsevärd expansion av fastighetsbeståndet, kommenterar vd Jens Engwall. 

Expansionen gäller främst Hemfosas prioriterade segment samhällsfastigheter. Logistikverksamheten har Hemfosa valt att avveckla och i februari gjordes den sista avyttringen av bolagets logistikfastigheter, då de sista nio logistikfastigheterna i beståndet såldes till Estancia Fastigheter för 900 miljoner SEK. De nio logistikfastigheterna fanns på åtta orter i södra, västra och mellersta Sverige med totalt cirka 116 000 kvm uthyrningsbar yta. 

För helåret 2014 var Hemfosas förvaltningsresultat 821 miljoner SEK (323), vilket motsvarar 14,70 kr per stamaktie (12,90). Resultatet efter skatt blev 962 miljoner (231). 


Läs mer