Tusentals chaufförer ska kontrolleras av Skatteverket

Tusentals chaufförer ska kontrolleras av Skatteverket

Förra året granskade Skatteverket ett 100-tal svenska åkerier i en specialkontroll. Utredningarna  ledde till höjd skatt på totalt 44 miljoner kronor. Nu kommer ytterligare ett tusental chaufförer att kontrolleras skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.

Skatteverket genomförde förra året kontroller i ett urval av åkeriföretag som bedömdes vara i riskzonen för fusk.

– Vi har sett att arbetsgivaravgifter inte har betalats och att det gjorts fel med avdragen skatt och kontrolluppgifter, säger Pia Bergman, nationell samordnare på Skatteverket i pressmeddelandet

Kontrollen gjordes främst på svenska åkerier som anlitat chaufförer bosatta utomlands, samt av utländska bemanningsföretag med åkeriverksamhet i Sverige.

– Det har förekommit olika upplägg och otillåtna konstruktioner i syfte att undkomma skatt, på så vis har man kunnat hålla onormalt låga priser i upphandlingar. Vi jobbar för att få bort osund konkurrens, säger Pia Bergman.

Skatteverket har bl a sett att utländsk arbetskraft som arbetar i åkerierna inte anmäls till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister.

Ofta anlitas chaufförerna som “enskilda näringsidkare”. Men de har varit helt osjälvständiga gentemot åkeriet och Skatteverket anser att de kan anses vara arbetstagare i förhållande till åkeriet. Det innebär att åkeriet ska göra skatteavdrag från ersättning av arbete.

 


Läs mer