Svea Real vill till börsen

februari 27, 2014 Ekonomi , Fastigheter

Svea Real, som har ett stort bestånd av logistikfastigheter i sin portfölj, växer och vill till börsen.

Med en ökning på 30% sedan fjolåret, hamnar årets förvaltningsresultat på 150 MSEK (117). Det totala resultatet före skatt nådde rekordnivån 236 MSEK (83).

– Marknaden är positiv till vår typ av fastighetsportfölj och vi har en stark
organisation på plats. Under året har vi speciellt fokus på att minska vakansgraden som uppstod i samband med det omfattande fastighetsförvärvet i Kista förra året, kommenterar vd Claes Malmkvist.

– Dessutom utvärderar vi möjligheten för en ägarspridning och notering av aktien på Stockholmsbörsen under 2014.


Läs mer