Svenska e-handlare "Vikingar" på nätet

februari 27, 2014 E-handel , Ekonomi , Forskning , Logistik

Nordiska, och framför allt svenska e-handlare har blivit förebilder för resten av världen för hur man framgångsrikt expanderar sin verksamhet globalt genom lokalanpassade online-erbjudanden. Svenska IKEA, H&M och Oriflame toppar den Nordiska listan för störst internationell efterfrågan. Det visar rapporten ”The Online Vikings”.

Den nordiska e-handeln har upplevt en betydande tillväxt de senaste åren. Antalet internationella sökningar på nordiska återförsäljare har ökat med hela 30 procent från 2010 till 2013. Italien, Grekland och Tyskland är de snabbast växande europeiska marknaderna för nordiska e-handlare. Strategikonsultfirman OC&C’s och Googles rapport “The Online Vikings” fokuserar på internationaliseringen av e-handel – något som innebär stora möjligheter för nordiska återförsäljare. Den oberoende undersökningen bygger på Googles egen sökdata kompletterat med första- och tredjepartsforskning.

− Sverige har en lång tradition som exportnation med många framgångshistorier inom industri och detaljhandel. I och med webben har internationalisering aldrig varit lättare och företag kan idag enkelt och effektivt nå utanför Sveriges gränser och möta internationella kunder med lokalanpassad onlinenärvaro. Vi ser dock att alltför få svenska företag utnyttjar den potentialen till fullo, säger Sven Törnkvist, tf Sverigechef på Google.

Flerspråkighet och lokal anpassning

Nordiska återförsäljare förstår vikten av att lokalisera sina online-erbjudanden och har förstått att nyckeln ligger i språket. 60 procent av topp 15 e-handlare i varje nordiskt land erbjuder kunderna flera språk. Sverige (93 procent) tillsammans med Danmark (87 procent) ligger också i framkant vad gäller att erbjuda internationella leveranser, framför allt inom Europa.

I Norge är det däremot endast 40 procent och i Finland 27 procent som erbjuder internationell leverans. Bland de nordiska företag som ligger i topp 15 på högst internationell efterfrågan online utgör svenska IKEA, H&M och Oriflame de tre främsta. Av dem sticker särskilt Oriflame ut som ett företag som haft en framgångsrik lokalanpassning av sina onlinetjänster.

− Under det kommande årtiondet kommer online-detaljhandeln att bli allt mer internationell och expandera, vilket innebär många utmaningar. Allt eftersom marknaden blir mer mogen och nya luckor av efterfrågan uppstår, kommer lokalanpassningen att vara den avgörande faktorn – från att skräddarsy utbudet, till att se till att leverans- och betalningsmetoder fungerar för respektive marknad. På det området är många återförsäljare i Norden, och särskilt i Sverige, ledande och agerar förebilder genom att visa upp de bästa e-handelsstrategierna för internationalisering, säger Anita Balchandani, Partner på OC&C.

Femfaldig tillväxt till 2020

Rapporten Global Retail E-Mpire som publiceras av OC & C och Google, analyserar det uppskattade värdet av online-detaljhandeln, baserad på Google-sökningar för sex av de största e-handelsmarknaderna, Storbritannien, USA, Tyskland, Norden, Holland och Frankrike, som utgör hälften av den globala e-handelsvolymen. Rapporten spår att online-handeln mellan dessa länder kommer att växa femfaldigt under de kommande sju åren, från 15 miljarder pund 2013 till 79 miljarder pund 2020, allt eftersom detaljhandeln blir ännu mer global och sammanlänkad.

I rapporten har Googles sökstatistik för ca 1 500 av världens mest eftersökta e-handlare på sex marknader (USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Holland och Norden mellan 2010 och 2013) analyserats för att illustrera internationella återförsäljares framgångar och konsumenternas köptrender.
Köpindikatorer korsrefererades med primärforskning som spelade in e-handelns internationella utbud, t.ex. leveransdestination, språkalternativ och internationella försäljningsandelar.
Detta understöddes via intervjuer med chefer inom detaljhandeln som bidrog med operativa insikter från flera av världens mest framgångsrika e-handelsföretag.

“Östmarknaderna otrolig möjlighet”

Ett framgångsrikt exempel är svenska Babyshop.com som grundades 2006 och idag förser över 60 länder med babykläder och babyutrustning. Företaget har ett starkt fokus på den nordiska, ryska och östeuropeiska marknaden.

– De nya och oprövade östeuropeiska, baltiska och ryska marknaderna representerar en otrolig möjlighet för västerländska e-handlare, då det är marknader som växer snabbt och som inte har lika välutvecklade konkurrenter, säger Magnus Fredin, vd på Babyshop.com.

– På varje marknad där Babyshop agerar har vi vuxit genom att hålla oss till de kärnvärden som våra nordiska konsumenter älskat – fantastiska märken som erbjuder bra kundservice – kombinerat med att vi har anpassat oss till de lokala marknadsförutsättningarna.

Snabb internationalisering

Ett annat framgångsrikt exempel är danska modeföretaget SmartGuy Group som grundades år 2000 och idag har ca 2,5 miljoner kunder globalt, från Central-och Östeuropa och ända till Kaukasus.

–  Vi internationaliserade oss väldigt snabbt, genom att etablera oss i sjutton länder på sjutton månader. Vi riktade in oss på framväxande e-handelsekonomier där vi kunde erbjuda västerländsk stil och service, berättar Sïmon Saneback, CSO på SmartGuy.

Idag är hälften av företagets försäljningar internationella, en andel som Simon Saneback spår kommer att öka till 70 procent de närmaste åren. 

– Det beror på kundernas längtan efter internationella varumärken och en önskan efter en bra och effektiv e-handel utvecklas över våra viktigaste tillväxtmarknader.

– Genom att tänka och agera lokalt har det varit möjligt för oss att ta större andelar i snabbväxande marknader, där de redan etablerade konkurrenter är svagare.

Länk till rapporten


Läs mer