Svag världshandel drabbar Hamburgs containervolymer

augusti 24, 2015 Ekonomi , Sjöfart , Transport

Hamburgs hamn tappade 6,8 % av sina containervolymer under första halvan av 2015, jämfört med 2014. Den svaga handeln med Ryssland och Kina är delförklaringar till tappet.

Under det första halvåret 2015 hanterade Hamburgs hamn 4,5 miljoner teu containrar, ett tapp med 6,8 procent mot samma halvår 2014. Det generella tappet i handeln med Kina och Ryssland har drabbat Hamburg extra hårt, eftersom eftersom hamnen hanterar en 6 % högre andel globalt transportgods, till och från Kina och Ryssland (transshipment cargo) än de Europeiska rivalerna Rotterdam och Antwerpen.
Kinavolymerna via Hamburgs hamn minskade med totalt 10,9 procent till 1,3 miljoner teu under första halvåret, och Rysslandsvolymerna via Hamburg minskade med hela 35,9 procent under samma period, till 212 000 teu.

– Under första halvan av 2015 sjönk Kinas utrikeshandel betydligt, med 6,9 %, säger Axel Mattern, Hamburgs hamn till Container Management.
– Den svaga trenden i världshandeln syns särskilt tydligt i exporten från Kina till Europa, på grund av den dyrare yenen.
Tappet i Rysslandsvolymerna beror inte bara på handelssanktionerna, även den svaga rubeln, det låga oljepriset och den svaga ekonomin tros ligga bakom det stora volymtappet i containertrafiken via Hamburg.
– Utrikesgods blir allt dyrare för ryska importörer. Viljan att konsumera eller investera i Ryssland är minskar märkbart, säger Ingo Egloff, Hamburgs hamn, till tidningen.
– Faktumet att 32,1 % färre containrar hanterades i de ryska Östersjöhamnarna under första halvan av 2015 än 2014 understryker denna beskrivning av den nuvarande ekonomiska situationen.

Bromsad Elbe-muddring oroar
Enligt Axel Mattern är ett annat problem för hamnen att muddringen av floden Elbe fortfarande ligger på is efter 13 år, med riska tt bli ett rejält handikapp för hamnen.
– Den ännu inte implementerade muddringen av kanalen i nedre och yttre Elbe får inte bli ett konkurrensmässigt handikapp för Tysklands största hamn. Med ny hanteringskapacitet i norr finner vi oss i intensiv konkurrens med andra storhamnar som Antwerpen och Rotterdam.
Hamburgs hamn är den femtonde största containerhamnen i världen och hanterade 9,7 miljoner teu 2014, enligt tidningens årliga rankning World Top Container Ports 2015. I år hoppas hamnen på volymer omkring 9 miljoner ton, men det är bara möjligt ifall den sjöburna världshandeln med nyckelmarknader stabiliseras.