Serneke bygger logistikcenter i Göteborg utan bygglov

augusti 21, 2015 Ekonomi , Fastigheter , Lager

Serneke uppför fyra byggnader i logistikcentret för Göteborgs Lastbilcentral. Alla fyra är påbörjade, men Serneke har ännu inte fått bygglov för två av dem. De som ännu inte har bygglov är en lagerlokal och ett fyra våningar högt kontorshus, enligt G-P.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. Inte i närheten, säger kommunens bygglovschef Pia Hermansson till Göteborgs-Posten om fallet.

Det som saknas för att det formella beslutet om bygglov ska tas är en nybyggnadskarta, som visar fastighetens exakta läge, mått och andra uppgifter.

– En sådan upprättar Lantmäterimyndigheten. Vi får inte bevilja bygglov om vi inte har en fastställd nybyggnadskarta, säger Klas Nilsson, byggnadsinspektör på Stadsbyggnadskontoret.

Serneke begärde ut en nybyggnadskarta i mitten av maj, men har ännu bara fått en preliminär som inte räcker som underlag för bygglov.

Ola Serneke säger till G-P:
– Vi har givetvis vetat om att vi inte har haft bygglovet formellt utskrivet, men vi har väntat på att få en nybyggnadskarta. Vi kan tyvärr inte stoppa produktionen för att kartan inte kommer in i tid, säger Ola Serneke till Göteborgs-Posten.

Han menar att hanteringen av bygglovsärenden går för långsamt.

– Hur ska vi kunna producera så mycket som politikerna lovar om vi inte ens kan lösa en liten nybyggnadskarta ute i Gårdsten?

Serneke riskerar nu en sanktionsavgift på drygt två miljoner kronor.

Göteborgs-Posten har pratat med både bygglovschefen, en tillsynshandläggare och byggnadsnämndens ordförande UIf Kamne. Alla tre är överens om att bygglovet med stor säkerhet kommer att beviljas i efterhand.

– Men det betyder inte att man kan börja bygga utan bygglov, säger Pia Hermansson.


Läs mer