Strid om lagersatsning i Munkedal

september 21, 2016 Arbetsmarknad , Ekonomi , Fastigheter , Lager

Profilklädesföretaget New Wave vill bygga ut lagerlokalerna i Dingle i Munkedal för 50 miljoner kronor, rapporterar SVT Väst. Dock finns politiska oenigheter kring det delvis kommunägda fastighetsbolaget.

Om planen går igenom ska det skapa cirka 30 nya arbetstillfällen i Dingle, där tre bolag inom New Wave-koncernen huserar. Lokalerna börjar bli trånga, och därför efterfrågas en tillbyggnad med plats för mer lager och kontor.

– Det är för att trygga vår expansion, vi måste växa som alla andra företag. Förra gången vi gjorde en byggnation 2003 var det samma diskussion om vad det skulle kunna skapa i nya arbetstillfällen. Sedan dess har vi ökat personalstyrkan med 64 personer, säger Tomas Jansson, vd New Wave Mode AB till SVT Väst.

I dag jobbar omkring 120 personer i Dingle i tre klädföretag som ägs av New Wave Group. Därmed är det en av kommunens största arbetsgivare. Tillbyggnaden gör att ytterligare 30 personer kan nyanställas.

Om det blir klartecken från politikerna, skulle arbetet troligen dra igång relativt snabbt, menar Mats Tillander, samhällsbyggnadschef på Munkedals kommun.

– Det finns ingen färdig tidsplan men New Wave har bråttom, eftersom de uppfattar sig som trångbodda. Så det kommer nog att ske skyndsamt i så fall. Jag tror att vi skulle kunna ha byggstart under våren nästa år. Säg kanske att det kan vara färdigt i slutet av 2017.

– Personligen tycker jag att Dingle är en bra ort med bra kommunikationer. Vi har bland annat verksamhet i Danmark och Norge, och med en bra motorvägsförbindelser går det fort att transportera saker. Sedan har vi även närheten till Göteborg med sin stora hamn, säger Tomas Jansson.

Enligt honom hade tillbyggnaden på omkring 7 000 kvm bland annat inneburit att klädföretagen kan samla vissa varumärken i Dingle, istället för på flera lager runtom i landet.

– I vår bransch är snabba leveranser en av de viktigaste parametrarna. Vinner vi leveranstid, så blir vi också en starkare leverantör gentemot våra kunder.

Fastigheten i Dingle ägs till 51 procent av kommunen och 49 procent av New Wave Group AB. Tillsammans bildar de fastighetsbolaget Dingle Industrilokaler AB, DILAB.

Kritiker har menat att kommunen gynnar New Wave som enskilt bolag.

– Vi i majoriteten är positiva till att de vill bygga där. Det här är jätteviktigt, dels för de nya jobben och sedan är det möjligt att folk kanske bosätter sig i kommunen. Vi har haft kontakt med jurister som har utrett frågan och säger att det är okej att fortsätta, säger Åsa Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Om förslaget går igenom är tanken att DILAB ska låna 50 miljoner kronor på bank för att bekosta tillbyggnaden. Klädföretagen ska sedan betala tillbaka pengarna genom hyreshöjningar och skriva nya kontrakt på tio år.

M är kritiska till förslaget.

– Vårt förslag är att New Wave ska få köpa ut kommunen till en nettokostnad av fastigheten. Vi motsätter oss principen att kommunen ska gå in och sponsra ett börsnoterat företag, där man utom rimligt tvivel kan förstå att de faktiskt skulle kunna göra investeringen som krävs för att bygga med egna medel. DILAB har ett jättedåligt avtal med New Wave i dag, och DILAB går årligen med förlust, säger Ann-Sofie Alm (M), oppositionsråd.

– 30 nya jobb är jättebra, sedan är frågan om de 50 miljonerna ger 30 nya jobb i Munkedals kommun. Om New Wave skulle köpa fastigheten så har de alla möjligheter att expandera efter vad de tycker och tänke

Affären ska upp i kommunfullmäktige den 29 september

 


Läs mer