Stort transportkontrakt att vinna hos SCA

december 10, 2013 Ekonomi , Transport

SCA Logistics och SCA Global Hygiene Supply annonserar en paneuropeisk offertförfrågan tillsammans om landtransporer i Europa. De transportkontrakt som förfrågan rör uppgår till ca 200 miljoner Euro årligen.

– Det här är SCAs största transportoffertförfrågan hittills, säger Norbert Dummeldinger, logistikchef på SCA Global Hygiene Supply. Genom att samlat erbjuda en stor del av SCAs stora godsflöden, hoppas vi att transportföretagen ska kunna göra effektiva kombinationer av SCAs flöden, men också komplettera med sina övriga flöden på ett sätt som ökar effektiviteten och kapar kostnader.
– Lyckas vi minska antalet tomma lastbilstransporter, blir också vårt transportarbete mer miljövänligt. Vi hoppas kunna skapa ömsesidiga fördelar för alla inblandade. Vi hoppas också att vi genom att på ett öppet och samlat sätt presentera våra omfattande godsflöden, kunna bli en intressantare kund på Europas transportmarknad.

Offertförfrågan kommer att presenteras under december månad. Den omfattar totalt över 260 000 lastbilstransporter på över 3 000 transportstråk i Europa. Över 2 000 transportföretag bedöms kunna offerera transporter. I slutet av mars 2014 beräknas processen vara avslutad och nya transportkontrakt kan börja gälla från april och för en tolvmånadersperiod.
Offertförfrågan kommer att presenteras på en webb-plattform där villkor, volymer, offerter, analyser och tilldelning av transportstråk kommer att hanteras. Logistikchefer från alla bolagets regioner kommer att utbildas så att de kan upphandla transporter på ett enhetligt sätt. Alla deltagande transportföretag måste inbjudas och acceptera SCAs hållbarhetskriterier och uppförandekod, för att få presentera offerter.

SCA utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter med kända globala varumärken som TENA och Tork. Bolagets produkter säljs i cirka 100 länder. SCA har ca 36 000 anställda och omsättningen 2012 var 85 miljarder kronor.

 


Läs mer