Stockholmskonjunktur mattas av

juni 27, 2018 Ekonomi

Stockholmskonjunkturen är fortsatt stark men mattas av jämfört med 2017. Lönesumman i privat sektor ökade jämfört med motsvarande kvartal 2017 i både Stockholms län och stad, med information och kommunikation samt byggindustrin som främsta draglok, enligt en rapport från Stockholm Business Region. 

Stockholms arbetsmarknad är i huvudsak fortsatt stark. Antalet nystartade företag minskar dock, men det gör även antalet konkurser. Antalet sysselsatta invånare i länet har ökat med 27 900 personer de senaste fyra kvartalen, trots det har vård och omsorg, bygg och finansiell verksamhet färre sysselsatta.

Antalet varslade personer ökade i såväl staden som länet. Arbetslösheten i förhållande till befolkningen var oförändrad i både länet och staden jämfört med samma kvartal 2017. Antalet lediga jobb blev dock färre under första kvartalet i Stockholms län och stad. 

Under de senaste fyra kvartalen har antalet invånare ökat med 37 800 personer i länet varav 12 800 i staden, vilket motsvarar ökningar med 1,7 respektive 1,4 procent. Bostadsbyggandet minskade i både länet och staden jämfört med första kvartalet 2017, motsvarande minskningar på 49 procent i länet och 54 procent i staden. 

– Det är positivt att rapporten visar att näringslivet utvecklats väl och vad gäller den svagare utvecklingen inom byggsektorn är det värt att betona att byggandet under de senaste åren legat på en osedvanligt hög nivå, kommenterar Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region.


Läs mer