Sagax köper 14 fastigheter i Frankrike

mars 14, 2016 Ekonomi , Fastigheter

Sagax har avtalat om förvärv av en fastighetsportfölj omfattande 14 industrifastigheter, varav 8 i Paris, 4 i Lyon samt 2 mindre fastigheter på annat håll.

Investeringen uppgår till motsvarande 455 miljoner kronor, varav 74 % avser fastigheterna i Paris, 23 % avser fastigheterna i Lyon och 3 % avser de övriga fastigheterna.

Fastighetsportföljen omfattar 79 000 kvm uthyrningsbar area med en genomsnittlig uthyrningsgrad om 83 %. Två fastigheter i Paris omfattande 9 000 kvm uthyrningsbar area förvärvas utan hyresgäster. Återstående 12 fastigheter omfattar 70 000 kvm och har en uthyrningsgrad om 91 %, fördelat på 50 hyresgäster.
Den genomsnittliga direktavkastningen beräknas inledningsvis uppgå till 6,4 % för hela portföljen samt till 7,3 % exklusive de två helt vakanta fastigheterna.
Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner rätt till förköp av de fastigheter som säljs inom kommungränserna. Det gäller även de aktuella förvärven.
Sagax beräknas få besked i förköpsfrågan i slutet av maj 2016. Under förutsättning att förköp inte sker i sådan omfattning att fastighetsportföljen försämras för Sagax, kommer tillträde att äga rum den 15 september 2016.


Läs mer