Rekordvolymer trä i Varbergs hamn

april 15, 2014 Ekonomi , Produktion , Sjöfart

Hallands Hamnar slår alla tiders rekord för första kvartalet 2014, gällande hantering av sågade trävaror i Varberg med en ökning med 63 % jämfört med första kvartalet 2013.

Den positiva utvecklingen har flera förklaringar, dels ökade marknadsandelar men också flera optimistiska investeringar i sågverksindustrin.

Även de satsningar som Hallands Hamnar gjorde under 2013 i ökad krankapacitet och en modernisering av truckparken har bidragit till ökad produktionsförmåga.

Hamnen meddelar att den positiva tendensen håller i sig, allt pekar på att det blir ett rekordår för hantering av sågat virke i Varberg under 2014.

– Det är glädjande att vårt beslut för några år sedan, att nischa oss på skogsprodukter har lyckats, kommenterar Olof Helmersson, styrelseordförande i Hallands Hamnar. 


Läs mer