PMI fortsatt starkt i december

januari 4, 2018 Arbetsmarknad , Ekonomi , Inköp

Silfs inköpschefsindex, PMI sjönk till 60,4 i december, vilket är 2,9 indexenheter lägre än i november. Indexet kvarstår dock på en hög nivå.

Sysselsättningen registrerade det största negativa bidraget till PMI-total om 1,3 indexenheter, följt av delindex för orderingången som gav ett negativt bidrag om 0,7 indexenheter. Ett tre månaders glidande medelvärde för PMI-total sjönk 1,1 indexenheter jämfört med november.

Delindexet för produktionen sjönk till 62,3 i december (64,8 i november) och lämnade därmed ett negativt bidrag om 0,6 indexenheter till PMI-total.

Delindex för orderingången noterades på en nivå om 62,6 för december, vilket bidrog negativt med 0,7 indexenheter till PMI-total.

Delindex för sysselsättning sjönk till 56,0 i december från 62,5 i november, vilket bidrog negativt med 1,3 indexenheter till PMI-total. Dessutom föll delindex för leverantörernas leveranstider till 68,3 i december från 69,3 i november. Noteringen föregående månad var den högsta sedan 2010.

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser noterades till 71,9 i december, vilket är den högsta nivån sedan mars i år.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. 


Läs mer