Oskarshamns hamn köper Västerviks

Nu är det – nästan – helt klart att Oskarshamns hamn tar över driften av Västerviks hamn. Syftet är att möta en ökande konkurrens och att skapa stordriftsfördelar.

Enligt ett pressmeddelande har Oskarshamns Hamn AB, till 96 procent ägt av Oskarshamns kommun, skrivit avtal med ägarna till privata bolaget Västerviks Logistik & Industri AB, som hyr hamnen i Västervik av Västerviks kommun. Avtalet innebär att Oskarshamns Hamn köper samtliga aktier i Västerviksbolaget och tar över driften av hamnen i Västervik. En gemensam drift av de bägge hamnarna ökar förutsättningarna för att möta konkurrensen från andra hamnar och hamnoperatörer och de alternativa transportvägar som finns för godset.

Man hoppas också uppnå stordriftsfördelar och rationalisering av godshanteringen och högre kapacitetsutnyttjande.

Affären är dock inte helt klar. Först ska de bägge hamnägarna och samtliga aktieägare i Oskarshamns Hamn AB godkänna det hela, vilket måste ske senast den 15 juli 2016. Enligt tidningen Barometern OT ska dessutom Västerviks kommun gå in som delägare i Oskarshamns Hamn AB, där övriga delägare sedan tidigare är Oskarshamns och Hultfreds kommuner.

Nämnas kan att de båda hamnarna ingick i det gemensamma bolaget Smålandshamnar AB fram till i början av 2000-talet, så samarbetet är nygammalt.

 


Läs mer