Ökat svinn kostar handeln över 8 miljarder

oktober 24, 2013 Ekonomi , Forskning , Inköp

Svinnet hos svenska detaljhandlare ökar och har det senaste året kostat 8,1 miljarder kronor – främst på grund av stölder och oärliga anställda. Samtidigt blir butiksstölderna mer organiserade och utförs av kriminella gäng. Det visar rapporten Svinn och Stöld-indikatorn för Nordisk Detaljhandel (SSIND), från säkerhetsföretaget Infratek.

Svinnet i form av snatteri, stölder och administrativa fel, har det senaste året kostat 8,1 miljarder och står för 1,38 procent av den totala omsättningen hos den svenska detaljhandeln. De två senaste åren har svinnet i Sverige ökat med 1,7 miljarder kronor, visar rapporten.

Den enskilt största orsaken till detaljhandelns svinn är stölder och snatteri i butikerna. Varor för 4,17 miljarder har snattats i svenska butiker det senaste året. Oärliga anställda stod för 29,1 procent av svinnet eller 2,36 miljarder och administrativa fel, som exempelvis fel prissättning och felaktiga transaktioner, stod för 19,5 procent eller 1,58 miljarder.

– Brotten drabbar näringsidkaren som måste ta höjd för detta i sin prissättning och i slutet drabbas kunden av högre pris. Vi upplever att Polisen saknar metoder att jobba med dessa brott. Man säger att mängdbrott är prioriterat, men känslan är att man inte tar brotten mot handeln seriöst, säger Patrik Lundgren, säkerhetschef på Stadium och ordförande i Handelns säkerhetsgrupp.

En bidragande orsak till att stölder och snatteri kostar de svenska detaljhandlarna mer och mer pengar är en ökning av organiserad brottslighet riktad mot detaljhandeln. Under det senaste året uppger 29 procent av de svenska handlarna att organiserade butiksstölder och gäng som utför stölderna har blivit ett allt större problem. Ingenstans i Norden upplevs den organiserade brottsligheten mot detaljhandeln öka lika mycket som i Sverige.


Läs mer