Ny stambana snackis på Transportforum

januari 8, 2014 Ekonomi , Forskning , Infrastruktur , Transport

Regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att utreda möjligheten att bygga nya stambanor på sträckorna Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg, avslöjade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i sitt inledningsanförande under Transportforum. 

De nya stambanorna och deras eventuella sträckningar var den stora snackisen på Transportforums första dag, den 8 januari 2014. Representanter från Jönköpingregionen tolkade glatt ministerns uttalande som att en ny stambana skulle dras genom Jönköping, vilket vore ett stort lyft för regionen. Andra tolkade det som att de befintliga banorna ska upprustas.

De hägrande löftena om ett nytt storartat banbygge lockar till fantasifulla framtidsvisioner. En ny stambana på de hårt belastade södra tågsträckorna skulle underlätta möjligheten att använda höghastighetståg och samtidigt öka tåggodset. Skulle en parallell stambana byggas via Jönköping skulle dagens sträckning via Nässjö till exempel kunna renodlas som godssträckning och den nya banan bli huvudstråk för persontrafik. Fler bansträckningar skulle också öka möjligheterna till spårbunden regional arbetspendling, något som är viktigt för många regioner.

– Vi ska titta på förutsättningarna för ny stambana, sade Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm på en session ett par timmar efter Elmsäter-Svärds uttalande. Enligt honom var det viktigt att komma ihåg den nationella planen att vårda den infrastrukturen vi har idag.

-  Tittar man realistiskt på planerna för en ny stambana kommer en sådan inte var på plats före 2030. Det tar oerhört långt tid att planera och driva infrastrukturprojekt.

– Morgondagens infrastruktur är den infrastruktur vi har idag.

Regeringen och Trafikverket får utstå mycket kritik för bistande underhåll, höjda banavgifter och dålig prioritering av viktiga infrastrukturprojekt när det kommer till järnvägen. Och budgeten är begränsad, men ändå är det enligt Gunnar Malm inte pengabrist som är problemet i järnvägsunderhållet

– Pengabrist är inte problemet, det är att komma åt spåret. Vi konkurrerar hårt med trafiken, i Stockholm har vi två timmar varje natt att utföra åtgärder, det räcker inte.

Utredningen om ny stambana ska redovisas redan den sista februari.

Av Hilda Hultén


Läs mer