Ny cabotagestudie på väg

SVTs Uppdrag Granskning har visat hur utländska chaufförer tvingas arbeta under slavliknande förhållanden med usla löner och orimliga arbetsvillkor. Men det finns lagliga utländska transporter och det finns olagliga.

Cabotage är de lagliga transporter när åkerier från EU kan köra in med gods till Sverige och sedan utföra 3 inrikestransporter under sju dagar för att sedan lämna landet.
– Det vi ser som det stora problemet är att det finns lastbilar som aldrig lämnar landet. Dessa bedriver olaglig inrikestrafik och konkurrerar inte på ett juste sätt med svenska åkeriföretag då de till exempel inte har samma kostnadsläge i form av löner, säger Ingemar Resare, regionchef vid Sveriges Åkeriföretag Öst till Nerikes Allehanda.

Det finns inga exakta siffror på omfattningen av olagliga transporter i Örebro län, men hur vanliga de är i hela landet har blivit tydligare genom en undersökning som gjorts vid logistikcentrum Relog vid Campus Helsingborg av bland andra forskaren Henrik Sternberg.
– Vi har nu gjort två datainsamlingar. Resultatet av den senaste ska vi presentera om några veckor, berättar Henrik Sternberg för tidningen.

När den första presenterades blev genomslaget stort. Resultatet visade till exempel att Helsingborg och Göteborg är de två naven i svenska transportsystemet och att cirka 3 000 utländska lastbilar opererar mer eller mindre permanent i Sverige. Det kan jämföras med 8 000 svenska lastbilar.

Ingemar Resare hoppas att ett nytt förslag från Transportstyrelsen ska försvåra den olagliga trafiken.
Förslaget handlar om att föraren måste bevisa den senaste veckans arbete genom att visa frakthandlingar, att polisen får möjlighet att klampa fordon dvs hindra fortsatt färd och att en sanktionsavgift på 40 000 kronor införs vid överträdelser.

– Genom att Sverige får upp ögonen för att det finns problem i transportbranschen, kan de som köper transporter få upp ögonen för sitt ansvar. Förlorarna i det här är svensk åkerinäring och vissa av de utländska förarna som utnyttjas med låga löner och urusla arbetsvillkor, säger Henrik Sternberg.
– Tidigare forskning på avreglering av transportmarknaden indikerar att lägre priser för transportköparna kommer genom lönedumpning och inte av att transportföretagen blivit mer effektiva.

Först ut är publiceringen av den danska Cabotagestudien som släpps i veckan. 


Läs mer