Dag Ericsson i pension

juni 9, 2014 Arbetsmarknad , Åsikt , Forskning , Logistik

Efter snart 50 år i forskningens tjänst går professor Dag Ericsson, välkänd forskningsprofil i logistikbranschen, i pension.

Vetenskap för profession är mottot för Högskolan i Borås. Dag Ericsson personifierar på många sätt detta begrepp. I snart 50 år har han varit forskare, lärare och professor vid universitet och högskolor. Samtidigt har Dag haft ett djupt och nära engagemang i näringslivet som konsult, strategisk rådgivare, föreläsare och styrelseledamot.

Dag Ericsson började sin bana på Handelshögskolan i Göteborg men har sedan också verkat på Chalmers, Tekniska högskolan i Linköping, Bedriftsekonomisk Institutt i Oslo, Högskolan i Skövde och för närvarande på Högskolan i Borås. Parallellt med det akademiska arbetet har Dag också arbetat i näringslivet under alla år, i en strävan att bygga broar och integrera teori och praktik.

Materialadministrationens fader

Dag Ericssons namn förknippas med begreppet Materialadministration/logistik som började växa fram under 1970-talet. Dag brukar kallas “MAs fader” och visionen var att balansera det totala materialflödet, internt och externt, över alla de tre delområdena inköp, produktion och marknadsföring/distribution, för att skapa en helhetssyn.

Boken Materialadministration/Logistik som kom ut 1969 lanserade detta synsätt och blev snabbt ett standardverk inom logistiken både i Sverige och utomlands.

Logistiken har genomgått en genomgripande utveckling från industrisamhällets paradigm baserad på planering, styrning och kontroll till dagens kunskapssamhälle där flödesansatserna bygger på enkelhet, flexibilitet och transparens.

Dag Ericsson har skrivit ett 20-tal böcker och ett mycket stort antal artiklar och “papers” som i många fall förutspår och beskriver denna utveckling. Syftet med föreläsningar och litteratur är att visa på nyttan och användbarheten av god teori.

Dag har även både intervjuats många gånger och skrivit ett flertal artiklar i Intelligent Logistik genom åren. Hans kunskap och känsla för nya trender är en stor resurs både för tidningen och hela branschen. 


Läs mer