Norrportsköpet gör Castellum störst i Sverige

april 14, 2016 Ekonomi , Fastigheter
Norrportsköpet gör Castellum störst i Sverige
Castellum, med vd Henrik Saxborn i spetsen, blir Sveriges största fastighetsbolag. Foto Castellum

Castellum, med vd Henrik Saxborn i spetsen, blir Sveriges största fastighetsbolag. Foto Castellum

Castellum köp av Norrporten för 13,4 miljarder är den största affären i svensk noterad fastighetssektor någonsin. Via dotterbolag är Castellum härmed en av de största ägarna av logistikfastigheter och blir nu Sveriges största fastighetsbolag.


– Den väntas sänka risken för Castellums aktieägare, utan att samtidigt riskera koncernens huvudmål om minst 10 procents årlig tillväxt för förvaltningsresultatet, säger Castellums vd Henrik Saxborn i en intervju med SIX News strax efter att affären meddelats.
– Någon gång under ens yrkesverksamma bana så ser man möjligheten till en fantastisk träff, eller match, mellan två bolag och det här är ett sådant tillfälle. Möjligheten kanske uppträder var 15-20:e år. Vi får i Norrporten nu in ett starkt, högkvalitativt bolag som funnits i 25 år. Vi kommer nu att få dra fördelar av att föra samman de här båda kulturerna och jag ser fram emot att möta de nya medarbetarna och fortsättningsvis utveckla saker tillsammans.

– Den stora delen av Norrportens balans ligger från Stockholm och söderut, i centrumlägen och i form av högkvalitativa kontor. Det gör att vi kan fortsätta med vår plan, men nu i lite större skala, fortsätter Henrik Saxborn som radar upp  många betydande operationella fördelar med affären:

– Vi ökar både kvalitén och densiteten i portföljen, med nya mycket intressanta lägen  som stärker oss på många av våra orter. Vi stärker oss på kundsidan då det i Norrporten finns mycket intressanta statliga (hyres-)avtal, vilka står för nära 40 procent, och då det nya bolagets totala duration på hyresportföljen förlängs med över ett år (jämfört med gamla Castellums, SIX anm). Sedan tillkommer det naturligtvis synergier när vi slår ihop två så här pass starka företag på ett sätt som gynnar alla.
Castellum förvärvar Norrporten för sammalagt för 13,4 miljarder SEK.

– Det är efter en utdelning på närmare 500 miljoner som ägarna (Andra och Sjätte AP-fonderna) gör, plus lite andra effekter.

För köpeskillingen får Castellum i gengäld ett “mycket intressant” utbyte, enligt Saxborn.Värdet Castellum erhåller ligger i kombinationen av att köper in Norrportens fastigheter till en “attraktiv” direktavkastningsnivå, samtidigt som man kan se omedelbara utvinningsbara synergier mellan de båda bolagen.

Redan från start ökar affären Castellums intjäningsförmåga. Castellum bedömer i ett pressmeddelande att man ska kunna gå från en intjäningsförmåga per 31 mars motsvarande ett förvaltningsresultat om 9,83 kronor per stamaktie, till att initialt efter Norrporten-tillträdet 10,63 kronor per stamaktie.

Den sistnämnda proforma-bedömningen baseras på att Castellums planerade företrädesemission sker till aktiens volymvägda snittkurs de senaste 10 handelsdagarna och är uträknad exklusive uppsidan från potentiella intäktssynergier samt exklusive belastningen från affärens omstrukturerings- och transaktionskostnader.

Omstruktureringskostnaderna för förvärvet väntas bli totalt cirka -25 miljoner kronor, vilka väntas belasta resultatet successivt under de efterföljande 12-18 månader från tillträdet. Dessa kostnader kommer att särredovisas i Castellums rapporter.

Utöver 10,4 miljarder i kontant köpeskilling kommer Norrportens tidigare ägare Andra och Sjätte AP-fonderna att erhålla totalt 23,4 miljoner Castellum-aktier via riktade nyemissioner. Utifrån en fastställd emissionskurs på 133 kronor per aktie når man då fram till den totala köpeskillingen på 13,4 miljarder för Castellums del.
De 10,4 miljarderna kontant kommer finansieras dels via cirka 3,9 miljarder i lån och dels genom cirka 6,5 miljarder i form av en företrädesemission till Castellums befintliga aktieägare. Denna emission är fullt garanterad av ett bankkonsortium men kursen är ännu inte beslutad.

Ger Norrporten-affären Castellum ett tillskott av mycket framtida fastighetsutvecklingspotential?

Henrik Saxborn säger till SIX att affären generellt tillför “mycket goda” möjligheter, och att utvecklingspotentialen på sikt är flerbottnad: dels får den nya koncernen en förbättrad position som partner till kommunerna på flera orter,
dels har Norrporten redan igång “flera intressanta” byggrätts- och projektdiskussioner och dels får den nya koncernen en större investeringskapacitet rent finansiellt.

Störst på Stockholmsbörsen

I och med förvärvet av Norrporten blir Castellum nu återigen störst bland Stockholmsbörsens fastighetsbolag sett till bokfört fastighetsvärde. “Nya” Castellum ökar initialt sitt bokförda fastighetsvärde med hela 60 procent till 71 miljarder kronor och går därmed om Balder i storlek igen (det senare behåller dock tronen gällande högsta börsvärde).

Castellum och Norrporten delar en liknande profil i att båda huvudsakligen sysslar med kommersiella fastigheter och inte med bostäder. Noterbara skillnader är bland annat att Norrporten har högre andel kontor samtidigt som man saknar Castellums betydande exponering mot lager/industri.


Läs mer