Nordeuropa står för tillväxten i Göteborgs hamn

augusti 27, 2014 Ekonomi , Miljö/CSR , Produktion , Sjöfart , Transport
Nordeuropa står för tillväxten i Göteborgs hamn

Magnus Kårestedt pekar framåt.

– Under första halvåret ökade frakterna inom Nordeuropa, medan den globala containerhandeln minskade, säger Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn.

Rorotrafiken, som står för en stor del av sjöfrakterna inom norra Europa, ökade med 3 procent under första halvåret 2014. Allra mest ökade handeln med Tyskland (9 procent), England (8 procent) och Belgien (8 procent). Totalt skeppades 286 000 roroenheter under perioden.

– Europafrakterna har ökat stadigt i cirka ett år, tack vare återhämtningen i ekonomin. Nu har det nyligen kommit signaler om inbromsad tillväxt i Europa, men det är inget vi ser i våra volymer än.

Dämpad handel med snabbväxarna

Under årets första sex månader minskade containertrafiken med 9 procent. Exporten har minskat mer än importen. Totalt skeppades 424 000 containrar via Göteborgs Hamn under perioden.

– Detta kan vara en indikator på att Sveriges handel med de snabbväxande ekonomierna i andra världsdelar inte ökar i samma takt som tidigare, säger Magnus Kårestedt.

Totalt hanterar Göteborgs Hamn nära 60 procent av alla containrar som skeppas till eller från Sverige.

– 89 000 nya personbilar passerade Göteborgs Hamn under första halvåret, en ökning med 17 procent jämfört med motsvarande period förra året. Ökad export av Volvobilar förklarar en stor del av uppgången.

Passagerartrafiken ökade med fem procent under årets första halvår. 774 000 personer valde sjövägen till eller från Göteborg för affärs- eller nöjesresor. Dessutom blev det rekord för kryssningfartyg.

APM Terminals med moderbolaget AP Möller Maersk Group – trea i världen bland terminaloperatörer – tog över driften av Göteborgs containerterminal för tre år sedan. – Stora ombyggnader är på gång och fyra nya Super Post Panamax-kranar håller på att monteras.De når 45 meter upp i luften, med en räckvidd på 65 meter och lyfter 65 ton. Målet är att kunna hantera 30 containrar i timmen.

Minskad oljeimport

Under första halvåret minskade importen av råolja och skeppningen av raffinerade produkter, till exempel diesel och bensin, med 11 procent. Låga marginaler för raffinerade produkter samt osäkerhet om oljepriset globalt ligger bakom nedgången.

Svaveldirektivet är en stor utmaning den närmaste tiden. Göteborgs hamn vill underlätta för de som följer direktivet genom lägre hamnavgifter.

– Fartyg som går på flytande naturgas, LNG, kan räkna med en kraftigt reducerad hamntaxa när de anlöper Göteborgs Hamn. Rabatten gäller från och med 2015 och fyra år framåt. Målet är att fler rederier ska växla över till det renare bränslet.

Av Lena Sonne 


Läs mer