Molnmarknaden boomar 2017

Totalt beräknas de globala investeringarna inom molnet och dess infrastruktur hamna på ca 1100 miljarder SEK under 2017. Det skriver nyhetssajten The Register som tagit del av en IDC-rapport om molninvesteringar.

Det här kan sättas i relation till de siffror som kom häromveckan som gäller de totala IT-investeringarna och som väntas landa på ca 22 000 miljarder SEK. Det innebär att molnet bara står för fem procent av alla IT-investeringar, påpekar tidningen Computer Sweden.

Den största delen av molninvesteringarna, eller 60 procent, står programvara som tjänst för.

Även analysföretaget Gartner har kommit med en molnprognos, och i den ligger investeringarna något högre. De tror att så kallade publika molntjänster omsätter 2300 miljarder SEK – vilket är en uppgång med 18 procent från 2016.

– Den globala publika molnmarknaden går in i en period av stabilisering, med en tillväxt som når en topp 18 procent under 2017, men som mattas av de närmaste åren, säger Sid Nag, analytiker på Gartner.


Läs mer