Mitsubishis köp av UniCarriers snart slutfört

februari 24, 2016 Ekonomi , IT/Teknik , Produktion

Mitsubishi Heavys köp av UniCarriers beräknas slutföras i mars. Köpet är värt 8 miljarder kronor och gör bolaget till global trucktrea.

Affären, som tillkännagavs i juli 2015, gör Mitsubishi till världens tredje största truckaktör, efter Toyota Material Handling och Kion Group, som äger Linde och Still.

– Mitsubishi vill bli en stor spelare på truckmarknaden. Det är en stor, stabil långsiktig ägare, det känns tryggt, säger Thomas Wiklund, COO på Unicarriers Europe.

Mitsubishi har europeiskt huvudkontor i Amsterdam. Köpet kommer troligtvis innebära konsolidering av verksamheterna, men Thomas Wiklund tror inte på några större förändringar på kort sikt.

– Det blir inte några snabba förändringar, men det kommer naturligtvis innebära förändringar på sikt.

UniCarriers, f d Atlet, har europeiskt huvudkontor i Göteborg. Försäljningen är uppdelad 50/50 på områdena logistik och intern materialhantering.

– Men det är logistikdelen som växer snabbast, förändrade köpbeteenden driver behovet.

Den globala marknaden är ostadig, samtidigt som de europeiska ekonomier som drabbades hårdast av finanskrisen 2008 nu snabbt återhämtar sig snabbt, kommer nya dippar. För Unicarriers är Ryssland en stor marknad.

– Luften har gått ur den ryska marknaden det senaste året. Samtidigt har marknaden i Spanien ökat med 30-40 procent under 2+14 och 2015, och är nu rejält återhämtad från krisen för snart åtta år sedan.

För UniCarriers, precis som för de flesta andra trucktillverkare, är den stora trenden ett flyttat fokus från hårdvara till lösningsförsäljning.

– Vi säljer alltmer lösningar, vi blir en logistikoptimerare istället för en försäljare av hårdvara, säger Bengt Kristiansson, vp sales på UniCarriers Europa.

Truckarna blir också allt oftare en källa för informationsinsamling.

– Möjligheten att i realtid läsa av och mäta truckarnas körmönster lyft, olyckor och annan information ger helt nya möjligheter att optimera användningen och öka säkerheten.

– Vi är bara i början av den utvecklingen, för oss kommer det vara ett fantastiskt sätt att förstå våra kunders behov och dra kloka slutsatser.

En annan trend är finansieringsformen. Idag leasas truckar som en service snarare än att företag köper en truck, därefter korttidsuthyrs trucken tills den slutligen säljs på begagnatmarknaden. Det innebär att truckföretagen kan ta betalt för trucken flera gånger.

– För oss finns det egentligen inte så många nackdelar med det, vi får andra intäktsströmmar. Det är en tuff bransch och vi behöver hitta sätt att tjäna pengar i hela truckens livscykel, säger Thomas Wiklund.


Läs mer