LKAB miljardinvesterar i Narvik

februari 18, 2014 Ekonomi , Infrastruktur , Logistik , Sjöfart , Transport

LKAB investerar närmare 1 miljard i nytt transportsystem i Narviks hamn. Investeringen är en fortsättning på pågående och tidigare investeringar. Den innebär, förutom ökad flexibilitet och minskad sårbarhet, en högre kapacitet totalt i malmhamnen.

– Det här gör vi för att trygga och klara produktionshöjningen inom ramen för vårt tillväxtprogram, som innebär en ökning med cirka 35 procent, säger Markus Petäjäniemi, LKABs direktör för gruva och logistik.

En ny kaj och skepplastare höjer kapaciteten genom möjligheten att lasta två båtar samtidigt. Även en helt ny siktstation där pelletsen siktas uppförs.

– Vi minskar risken för produktionsavbrott och störningar. Det blir en ökning av dagens utskeppningskapacitet från drygt 20 miljoner ton, till närmare 30 miljoner ton per år, säger Markus Petäjäniemi.

Den andra delen är en ny provtagningsanläggning samt en tredje del, i nya kontorsbyggnader och ny driftcentral.
– Det här säkrar vår framtida leveransförmåga och gör att vi kan gå vidare med bolagets totala produktionsökning, säger Markus Petäjäniemi.
Skeppningen av malm i Narvik startade 1903, när järnvägen från Kiruna till Narvik var färdig. Hamnen är isfri året runt och är sedan dess LKAB:s viktigaste länk ut till den globala järnmalmsmarknaden.


Läs mer