“Livsmedel driver lagerbehov i citylägen”

november 10, 2016 Ekonomi , Fastigheter , Lager
“Livsmedel driver lagerbehov i citylägen”
Gustaf Hermelin. Foto Hilda Hultén

“Cirka en tredjedel av våra kunder är i dagsläget mat- och livsmedelsföretag” skriver Gustaf Hermelin.

Lager för citylogistik i storstäderna blir en allt viktigare del av framtidens logistiklösningar, inte minst för livsmedelsdistribution, skriver Catenas vd Gustaf Hermelin i bolagets delårsrapport idag.

Idag släppte Catena sin senaste delårsrapport. Där spår vd Gustaf Hermelin ett ökat behov av lager i citylägen.
“Vi ser tydliga tecken på att citylogistik, det vill säga lagerpositioner och distributionslokaler i direkt anslutning till våra storstadsregioner, kommer att bli en allt viktigare del av framtidens logistiklösningar. Extra intressant blir det när det gäller livsmedelsdistribution, då komplexiteten ökar med höga generella krav för att hantera livsmedel och därpå behovet av upp till fyra olika klimatzoner. Cirka en tredjedel av våra kunder är i dagsläget mat- och livsmedelsföretag…”
Han menar vidare att marknadsutsikterna och efterfrågan alltjämt är goda i spåren av ökande godsflöden, Catena, som dragits med en del växtvärk sedan förvärvet av Tribona, har förbättrat sin uthyrningsgrad något även under detta kvartal och den uppgår nu till strax över 92 procent.
“En hel del arbete återstår innan vi har lyft hela fastighetsbeståndet och åter är uppe på den överskottsgrad på runt 76 procent som vi hade innan vårt stora förvärv av Tribona. Med ett fortsatt gott fotarbete med energieffektiviseringar och förbättringar av driften så är jag övertygad om att vi kommer att lyfta dagens 72 procent och nå dit igen” skriver Gustaf Hermelin i sin kommentar till delårsrapporten.

Läs mer