Jernhusen ökar hyresintäkterna

oktober 29, 2015 Ekonomi , Infrastruktur
Jernhusen ökar hyresintäkterna
Jernhusen äger tolv gods- och kombiterminaler runtom i Sverige.  Bild Jernhusen

Jernhusen äger tolv gods- och kombiterminaler runtom i Sverige. Bild Jernhusen

Karta över Jernhusens gods- och kombiterminaler.

Karta över Jernhusens gods- och kombiterminaler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar steg med 15 procent till 430 (373) miljoner kronor under januari-september 2015, jämfört med samma period föregående år. I jämförbart fastighetsbestånd blev förbättringen tolv procent.

Fastighetsintäkterna ökade under samma period med sex procent. Ökningen beror på högre hyresintäkter, huvudsakligen från affärsområdena Stationer och Godsterminaler, samt på högre intäkter från infrastrukturförvaltning.

– Tågresandet nådde en ny rekordnivå under det andra kvartalet. Vi ser också att nya aktörer etablerar sig, vilket är bra för branschen. Den positiva utvecklingen innebär ökade affärsmöjligheter för Jernhusen, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Viktiga händelser under perioden

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 928 (875) MSEK. Ökningen beror på högre hyresintäkter samt på högre intäkter från infrastrukturförvaltning.
  • Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med 15 procent och uppgick till 430 (373) MSEK. I jämförbart bestånd förbättrades rörelseresultatet före värdeförändringar med 12 procent till följd av ökade intäkter och oförändrade kostnader.
  • Rörelseresultatet uppgick till 939 (423) MSEK. Ökningen beror på värdeförändringar på fastigheter om 509 (50) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 676 (236) MSEK.
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 1 000 (822) MSEK.
  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 58 (483) MSEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 1 451 MSEK till 13 615 (12 164) MSEK. Förändringen förklaras av investeringar och värdeförändringar.

Delårsrapporten finns på Jernhusens webbplats, www.jernhusen.se

 


Läs mer