Infranord varslar 400

oktober 1, 2013 Arbetsmarknad , Ekonomi , Infrastruktur

Som en effekt av bl a vikande volym när det gäller järnvägssatsningar har en övertalighet beräknad till cirka 400 tjänster över hela landet, varslats av Infranord till Arbetsförmedlingen.

Övertaligheten sägs finnas inom både ledning, administration och produktion.

I ett pressmeddelande beskrivs varslen som en följd av organisationsförändringar och ett omfattande effektiviseringsarbete inom samtliga delar av Infranord. Den nya strukturen kommer att omfatta tre affärsdrivande regioner, att jämföra med dagens sex. Även interna stödfunktioner skärs.

Förändringsarbetet inleds omgående med målet att ha ny organisation på plats och i drift vid årsskiftet 2013/2014. Arbetet blir intensivt men kommer inte att påverka pågående affärsverksamhet, vilken även i fortsättningen kommer att utföras med kund och säkerhet i fokus.

Infranord är Nordens största företag inom järnvägsinfrastruktur.

Under de senaste åren har allvarlig kritik riktats mot bristerna i underhåll inom svensk järnvägssektor.

Mot den bakgrunden framstår personalneddragningarna som oroande.

Gösta Hultén
 


Läs mer