IKEA tjänar stort på sänkta sjöfraktpriser

januari 13, 2016 Ekonomi , Transport
IKEA tjänar stort på sänkta sjöfraktpriser
- 85 000 containers går i flödet Kina-Europa och de sänkta priserna kommer att gynna oss i kommande förhandlingar, säger Maria Andersson. Foto Lena Sonne

– 85 000 containers går i flödet Kina-Europa och de sänkta priserna kommer att gynna oss i kommande förhandlingar, säger Maria Andersson. Foto Lena Sonne

Med ca 300 000 TEU i sitt flöde är IKEA en av de största enskilda fraktköparna i världen. Företaget tjänar också stort på de kraftigt sänkta priserna på containerfrakter mellan Sydostasien och Nordeuropa.

– 85 000 av våra containers fraktas mellan Kina och Nordueuropa och det är vårt största containerflöde säger Maria Andersson, global inköpschef för sjöfrakter på IKEA.
– Vi har redan sett stora sänkningar. Den senaste stora sänkningen på ca 25 % i början av året har vi ännu inte kunnat dra nytta av, men den kommer att påverka de nya avtal vi sluter, säger Maria Andersson till Intelligent Logistik.
Senast i oktober justerades IKEAs sjöfraktpriser ner.
“Medellång trend”
– De här kraftigt sänkta priserna på sjöfrakt är ingen tillfällighet utan en medellång trend som åtminstone kommer att gälla de närmaste fem åren, anser Jean Paul Rodrigue, professor vid Hofstra University i New York och expert på globala containerfrakter.
Det finns en mycket stor överkapacitet på containerfartyg i världen och den kommer att bestå framöver menar han.
Jean_PaulRodrigue

– De sänkta fraktpriserna kommer att bestå, säger Jean Paul Rodrigue. Foto Lena Sonne

Detta bidrar också till att pressa fraktpriserna.

– Men rederierna kan också räkna hem kraftigt sänkta priser på bunkerolja vilket minskar kostnadstrycket mot dem.
Strax före jul kom världens hittills största containerfartyg, Mary Maersk till Göteborg för första gången. Hon har en kapacitet på 20 000 TEU.
– Det här anlöpet kommer säkert att fortsätta, oavsett krisen för containersjöfarten, för de här jättefartygen är också de mest kostnadseffektiva för containerederierna, påpekar Jean Paul Rodrigue.
Text Gösta Hultén
 

Läs mer