Höghastighetsjärnväg i fokus i Malmö

februari 1, 2018 Ekonomi , Infrastruktur , Transport

Den 2 februari samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”, som arrangeras för andra gången. I fokus för konferensen är en av svensk samhällsplanerings mest brännande frågor – Hur ska den nya höghastighetsjärnvägen finansieras?

 

Konferensen inleds gemensamt av Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad.

– Ska transportsektorns utsläpp minskas behövs fler transporter gå på järnväg. Vi behöver både underhålla de spår vi har och bygga nya. Och ska tåget kunna konkurrera med flyget så krävs det att tågen går snabbt, i 320 km/timmen. Därför vill vi hitta nya sätt att finansiera höghastighetsjärnvägen, kommenterar Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Byggstart Sverige har som mål att öka kunskapen och utveckla diskussionerna inför kommande faser i arbetet med att bygga landets framtida infrastruktur.

Konferensen den 2 februari täcker ett brett spektrum idéer om finansiering av infrastruktur, under moderatorledda panelsamtal, utfrågningar och presentationer. Medverkar gör bland andra riksgäldsdirektör Hans Lindblad, PM Nilsson från Dagens Industri, Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Ericsson, Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och SEKO:s ordförande Valle Karlsson.

Konferensen Byggstart Sverige 2018 arrangeras av: Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län, Region Östergötland, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Hässleholms kommun, Borås stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun, Värnamo kommun, Tranås kommun, Regionsamverkan Sydsverige, stambanan.com, Götalandsbanan och Europakorridoren.

Läs mer här.


Läs mer