Hemfosa säljer logistikfastigheter för 900 mkr

januari 6, 2015 Ekonomi , Fastigheter , Lager

Hemfosa Fastigheter har tecknat ett villkorat avtal om försäljning av sina logistikfastigheter till ett värde om cirka 900 mkr.

De nio logistikfastigheterna omfattar totalt cirka 116 000 kvm uthyrningsbar yta och finns på åtta orter i södra, västra och mellersta Sverige. Avtalet är villkorat av köparens finansiering fram till den 20 januari 2015. Köpare har ännu inte angetts.

Hemfosas strategi är att arbeta aktivt med att optimera sin fastighetsportfölj och att växa främst inom segmentet samhällsfastigheter. Det innebär att man tidigare sagt sig vilja gå ur ägandet av logistikfastigheter.

Per den 30 september 2014 ägde Hemfosa kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 20,5 miljarder, inklusive fastighetsvärdet i samägda bolag.


Läs mer