Hemfosa köper mer i Stockholmsregionen

december 19, 2013 Ekonomi , Fastigheter , Lager

Hemfosa förvärvar, tillsammans med Crown Nordic Management, ett fastighetsbestånd om 28 kommersiella fastigheter av Provinsfastigheter till ett fastighetsvärde om 1 285 miljoner kronor. Säljare är Provinsfastigheter.

De 28 fastigheterna är huvudsakligen belägna centralt i tillväxtorter i södra och mellersta Sverige, med 36 procent av fastighetsvärdet i Stockholmsregionen. Den totala uthyrningsbara ytan omfattar 142 182 kvadratmeter och hyresvärdet uppgår till cirka 155 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar såväl samhällsverksamheter som kontor och logistiklokaler.

Förvärvet från Provinsfastigheter genomförs tillsammans med Crown Nordic Management i ett joint venture-bolag där parterna äger 50 procent var skriver hemfosa i ett pressmeddelande.

Med förvärvet stärker Hemfosa sin ställning som 4:e största ägare av svenska logistikfastigheter.


Läs mer