Hård kritik mot Postnords miljardstöd

oktober 23, 2017 Ekonomi , Logistik , Transport , Upphandling

Postnord får 2,2 miljarder i ägarstöd från svenska och danska staten. Stödet kritiseras hårt av den svenska och danska åkerinäringen.

I förra veckan slöts det avtal som genererar drygt två miljarder kronor till det krisande bolaget Postnord. Avtalet möts av hård kritik från den svenska åkerinäringen, som anser att det skattefinansierade kapitaltillskottet underminerar den fria marknaden. “Det är en hårfin gräns mellan ägartillskott och statsstöd, och denna åtgärd bör granskas av de svenska såväl som de danska och europeiska konkurrensmyndigheterna.” skriver Sveriges åkeriföretag i ett pressmeddelande.

– Driftstörningarna i postdistributionen har inte undgått någon, och på åkerisidan befinner sig Postnord i direkt konkurrens med åkerier som inte kan utlösa någon statlig nödraket. Den danska och den svenska staten bär ansvaret för marknadspåverkan som kan vara otillbörlig, kommenterar Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Avtalet som slöts på fredagen ska enligt regeringen och näringsminister Mikael Dambergs pressmeddelande stärka bolagets finansiella ställning. Totalt skjuter den svenska staten till 400 miljoner kronor; och den danska staten ett än större tillskott för att täcka upp för stora omkostnader vid uppsägning av den personal som på grund av digitalisering måste sägas upp.

Förutom traditionell postverksamhet som regleras i postdirektivet, ägnar sig bolaget åt transporter av gods. Transporter av gods på väg, åkerinäringens gebit, är en bransch med snäva marginaler och mycket hård konkurrens.

– Det är skandalöst att ett statligt ägt bolag kan missköta sitt uppdrag och med hjälp av skattemedel lösa finansiella problem. Statens dopning av marknaden är djupt skadlig och eldar på den prispress som försvårar för seriösa åkerier, avslutar Gegö.

Sveriges Åkeriföretags systerorganisation Dansk Transport og Logistik ifrågasätter att endast 2,2 miljarder kronor räcker, när det tidigare talats om upp till tre miljarder enbart för kompensationer för uppsägningar.

– Avtalet liknar ett lapptäcke efter en långdragen och dålig förhandling som är långt ifrån i hamn – och utan garantier för att kapitaltillskottet löser PostNords långsiktiga utmaningar, kommenterar Erik Østergaard, vd för Dansk Transport og Logistik.

Dansk Transport og Logistik har tidigare uppmärksammat EU-kommissionären för konkurrensfrågor, Margrehte Vestager, i frågan:

– Vi har tidigare fått ett meddelande från konkurrenskommissionären Vestager där hon skriver att de intresserar sig för hur PostNord subsidieras. Min känsla är att pengarna till driften kan användas till osund konkurrens med de privatägda åkerierna på paket- och styckegodsmarknaden, avslutar Østergaard.

 

 


Läs mer