Göteborgs containervolymer vänder upp

september 8, 2015 Ekonomi , Sjöfart , Transport

Containerfrakterna ökade med 2 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande period 2014. Även exporten och importen av nya bilar ökade. Det visar Göteborgs Hamns halvårsrapport.

Cirka 30 procent av Sveriges import och export skeppas via Göteborgs Hamn. Volymerna i hamnen brukar vara en säker konjunkturmätare. Göteborgs Hamn är störst i landet på containerimport- och export. Året inleddes dock med ett svagt första kvartal, där andelen containers som skeppades via hamnen backade med 5 procent. Under andra kvartalet återhämtade volymerna sig och landade på plus två procent. Totalt skeppades 418 000 containrar* via Göteborgs Hamn under första halvåret.

—Containermarknaden har varit svag under en period men under andra kvartalet såg vi en klar förbättring. Det var ingen stor uppgång, men en tendens till ökning. Det ser ljusare ut för svensk utrikeshandel även vad gäller efter halvårsskiftet, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Under årets första sex månader ökade exporten och importen av nya bilar med fem procent jämfört med första halvåret 2014. Uppgången förklaras av att Volvo i början av året valde att flytta exporten till Finland, Ryssland och Kina till Göteborg.

Minskad trailertrafik
Den så kallade roro-trafiken** med trailers och lastbilar backade 7 procent jämfört med motsvarande period förra året till 265 000 enheter. Roro-trafiken står för en stor del av frakterna inom Europa.

—Minskningen är en direkt konsekvens av ett minskat pappersflöde mellan Sverige och Finland, förklarar Magnus Kårestedt.

Olja och energiprodukter ökade med sju procent och landade på 9,8 miljoner ton under första halvåret, jämfört med 9,1 förra året.