Gävle testar elväg med luftledning

november 13, 2014 Ekonomi , Miljö/CSR , Transport

Sverige ska år 2030 ha en fossilfri fordonsflotta. Ett mål uppsatt av regeringen som innebär drastiska förändringar för den tunga trafiken.

Just nu genomför Trafikverket en innovationsupphandling för att bygga elvägar på de mest trafikerade vägsträckorna i landet. Fyra demonstrationsidéer har fått finansiering för detaljprojektering.

Ett av projekten är Elväg Gävle där en sträcka mellan Gävle hamn och Storvik på E16 ska elektrifieras för tunga lastbilar.

– Byggstart är planerat till hösten 2015, så i början på 2016 ser vi något utefter allmän väg. Demonstrationsanläggningen ska prövas och bevisas under två års tid, efter det tror jag att det kommer att gå ganska snabbt med en förlängning av sträckan, säger Anders Bylund, affärsutvecklare på Siemens, som är en del i konsortiet. Med i projektet är förutom Siemens också Region Gävleborg, SSAB, Sandvik, Ovako, Outokumpu, Boliden, Stora Enso, Midroc Electro, Ernsts Express, Gävle Hamn, Scania, energibolagen i Gävle, Sandviken, Högskolan i Gävle och Handelshögskolan i Stockholm.

Det finns flera tekniker för att elektrifiera en vägsträcka, antingen induktiv eller konduktiva lösningar d v s med markbaserad eller överliggande kontaktledning. Siemens har valt att jobba med en sådan konduktiv elöverföring.

– Vi fann den induktiva lösningen för dyr investeringsmässigt och osäker underhållsmässigt, och den markbaserade ledningen där man gör ingrepp i asfalten hade vi tankar om säkerhetsmässigt när det till exempel gäller cyklar och motorcyklar som kan fastna med hjulen. På de stora vägarna lägger man dessutom om asfalten ganska ofta. Så vi fastnade för den beprövade tekniken som har funnits i över hundra år, som vi också tycker att vi kan implementera snabbast, säger Anders Bylund. Tack vare en nyutvecklad strömavtagaren kan lastbilar ansluta sig till kontaktledningarna under färd och behåller därmed sin flexibilitet.


Läs mer