Frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft

februari 4, 2019 Ekonomi
Idag träder frihandelsavtalet mellan EU och Japan i kraft. EU-kommissionen uppskattar att det är det största frihandelsavtalet EU har ingått med något land.

– Japan är Sveriges andra största handelspart i Asien och vår fjärde största exportmarknad utanför EU. 12 000 jobb är beroende av export till Japan. Avtalet kan få mycket stor betydelse för svenska företag och därmed för jobb och tillväxt, kommenterar utrikeshandelsminister Ann Linde.

– Två av världens största ekonomier har enats om ett frihandelsavtal som omfattar nästan en tredjedel av världens BNP. I en tid när protektionismens vindar blåser runtom i världen är det ett viktigt budskap till omvärlden, kommenterar Ann Linde.

Med avtalet kommer Japan att slopa 97 procent av alla tullar på varor från EU. Viktigt för svensk industri är att avtalet också innehåller regelförenklingar som underlättar handeln.

– Det finns mycket svensk teknik som är intressant för Japan, inte minst inom hälso- och klimatområdet. Smarta städer och hållbara transporter är två exempel, livsmedelssektorn ett annat, kommenterar Ann Linde.

Tullar sänks rejält på ett antal produkter. Det blir extra märkbart för exempelvis grönt te, soja och wasabi som idag har tullar på 13 procent. Andra varor som blir billigare med avtalet är kläder, klockor, däck, personbilar och motorcyklar.

Avtalet föregicks av fyra års förhandlingar och innehåller förutom tullar också marknadstillträde för både varor och tjänster samt offentlig upphandling.

Avtalet innehåller också förslag på djupare samarbete på en rad andra områden, som immaterialrätt, konkurrens, hållbarhet, djur och växtskydd, och arbetstagares rättigheter. För första gången har EU nu ett frihandelsavtal med skrivningar om ett effektivt genomförande av Parisavtalet.