Färskaste fastighetsbolaget till börsen

mars 7, 2014 Ekonomi , Fastigheter

Strömmen av fastighetsbolag med logistikinnehav som vill till börsen fortsätter.

Styrelsen för Hemfosa har beslutat att sätt bolaget på börsen under mars månad.
Det blir därmed det åttonde fastighetsbolaget med betydande bestånd av logistikfastigheter som på ett par år sökt sig till Stockholmsbörsen.
Av Hemfosas totala bestånd är ca 450 000 kvm logistikfastigheter, till större delen moderna fastigheter över 10 000 kvm och belägna i södra och mellsersta Sverige,-

Hemfosa är ett fastighetsbolag med en aktiv roll på transaktionsmarknaden för fastigheter. Bolagets ambition är att fånga möjligheterna på en rörlig fastighetsmarknad, skapa stabila intäktsflöden och hög avkastning. Bolaget grundades så sent som i i juni 2009 under ledning av vd Jens Engwall. Hemfosa har sedan dess byggt upp en portfölj av kommersiella fastigheter i Sverige, varav en hög andel är samhällsfastigheter med stat och kommuner som största hyresgäster. Det totala fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2013 till cirka 18,5 mdkr.

“Hemfosa har som verksamhetsstrategi att fokusera på långsiktig tillväxt av bolagets kassaflöde genom att aktivt förvalta och förädla det befintliga fastighetsbeståndet. Bolaget ska skapa och bibehålla långsiktiga hyresgästrelationer genom att ha en marknadsorienterad och skicklig fastighetsförvaltning” heter det i ett pressmeddelande.

“Hemfosas styrelse gör bedömningen att bolagets framtida utveckling påverkas positivt av en börsnotering. Nyemissionen innebär förbättrade ekonomiska möjligheter att växa och börsnoteringen stärker bolagets position på kapitalmarknaden. Emissionslikviden avses användas till finansiering av ytterligare fastighetsförvärv och förbättrad tillgång till kapitalmarknaden ger bolaget utökade möjligheter att finansiera bolagets tillväxtmål samt möjliggör en aktiv, opportunistisk roll på transaktionsmarknaden”, heter det vidare


Läs mer