Infrastrukturfrågor viktiga för många väljare

mars 6, 2014 Ekonomi , Fastigheter , Infrastruktur

Sifo har på uppdrag av Sydsvenska Handelskammaren frågat 1000 personer i Skåne om deras syn på satsningar på infrastruktur mot bakgrund av deras partival.

Resultaten presenterades av Handelskammarens VD Stephan Müchler på ett pressmöte i Malmö igår.

Var femte väljare (20%) anser att frågan om utbyggd väg och järnväg är så viktigt att den kan påverka byte av parti vid valet 2014.

Så mycket som 55 % anser att utbyggnad av E22:an är viktig eller mycket viktig för Skåne.

– Det finns många väljare att vinna på en politik för utbyggd infrastruktur i Skåne. Men väljarna är osäkra på vilket parti som hanterar detta bäst. Omkring var femte väljare kan tänka sig att byta parti i valet 2014 enbart på frågan om utbyggd väg och järnväg, konstaterade Stephan Müchler, vd, Handelskammaren.

Det finns också ett mycket starkt stöd bland väljarna för ytterligare en ytterligare fast förbindelse med Danmark. Hela 73 % anser att det är av stor eller mycket stor betydelse för Skåne med förstärkta förbindelser till Danmark.


Läs mer