Färre containers men fler bilar via Göteborgs hamn

januari 26, 2015 EKONOMI , PRODUKTION , SJÖFART , TRANSPORT

Under 2014 ökade bilexporten via Göteborgs hamn, visar hamnens volymrapport. Containertrafiken minskade dock med tre procent. 

En tredjedel av Sveriges utrikeshandel skeppas över Göteborgs hamn, Skandinaviens största hamn. Volymrapporten speglar därför väl Sveriges konjunktur- och handelsutveckling.

Under 2014 ökade bilar och passagerare medan tomcontainers och oljeprodukter minskade.
Under fjolåret ökade hanteringen av bilar med 2 procent, jämfört med 2013. Totalt passerade166 000 import- och exportbilar hamnen under året.
– 2014 var ett starkt år för bilförsäljningen i Sverige, samtidigt som det gick bra för Volvo Cars. Det har bidragit till att vi sett en ökning av bilar i hamnen, säger Magnus Kårestedt, vd, Göteborgs hamn.
Ungefär en femtedel av alla bilar som går in i eller ut ur Sverige passerar Göteborgs hamn. Förutom Volvo hanteras bland annat Nissan, Renault och Ford.

Containertrafiken ner tre procent

Nära 60 procent av alla containrar som går in i eller ut ur Sverige skeppas via Göteborgs Hamn. Under förra året minskade containertrafiken med 3 procent jämfört med året innan. Totalt hanterade hamnen 837 000 containrar (TEU*) under 2014.
– Trots minskade volymer så är faktiskt godsmängden oförändrad. Det beror på att det är tomma containrar som har minskat, säger Magnus Kårestedt.

Roro-trafiken oförändrad

Hamnen har flera fartygslinjer till England, Tyskland, Danmark och Belgien för roro-trafik. Den trafiken ökade under våren för att minska något under hösten. Totalt landade volymerna på nästan samma nivå som året innan, eller cirka 549 000 roro-enheter.

Olja ned sex procent

I Göteborgs hamn tas hälften av Sveriges råolja in för förädling till bensin, diesel och en mängd andra energiprodukter i tre raffinaderier.
Olja och energiprodukter minskade med 6 procent under 2014. Året inleddes med låga raffinaderimarginaler och en svag lagringsmarknad. Under slutet av året ökade flödena tack vare bättre raffinaderimarginaler och en starkare lagringsmarknad som en följd av prisfallet på olja.
Totalt hanterades 19,2 miljoner ton olja och energiprodukter under 2014.


Läs mer