EU-ja öppnar för svensk tonnageskatt från 1 januari 2017

augusti 24, 2016 Ekonomi , Transport

Sista hindret för en svensk tonnageskatt är undanröjt i och med att EU-kommissionen har godkänt förslaget. Förhoppningen är att systemet ska vara infört vid årsskiftet som planerat skriver Sekotidningen.

I våras sa regeringen att beslut om svensk tonnageskatt skulle kunna tas av riksdagen i juli, med start från 1 januari 2017. Med beskedet följde brasklappen “under förutsättning att EU-kommissionen godkänner förslaget.” Och där höll det på att stupa, då kommissionen hade invändningar mot det svenska systemet.

– Det är väldigt märkligt att kommissionen har sådana problem med saker som redan finns i andra länders tonnageskattesystem, sa Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk, till Sekotidningen när kommissionen satt sig på tvären.

Efter att både regeringen och sjöfartens parter satt tryck på kommissionen i frågan, har den nu svängt och säger alltså ja till det svenska förslaget. Bland annat var Kenny Reinhold, tillsammans med representanter för redarna, i Bryssel och diskuterade frågan i juli.

Infrastrukturminister Anna Johansson kallar det ”en arbetsseger för regeringen och parterna.”

Trots förseningen tror finansminister Magdalena Andersson att tidplanen ska hålla.

– Jag har goda förhoppningar om att systemet kommer att kunna tillämpas från den 1 januari, precis som det var tänkt, säger hon till TT.

Nu ligger ärendet i riksdagens skatteutskott, där det finns en klar majoritet för förslaget.


Läs mer