Estea säljer i Rosersberg.

december 18, 2014 Ekonomi , Fastigheter , Logistiklägen

Estea ABs helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB, avyttrar logistikfastigheten Rosersberg 11:94 om ca 9 300 kvm, belägen i Rosersbergs logistikområde strax norr om Stockholm.

Köpare är Fastighets AB Brostaden och köpeskillingen 104 Mkr, Det överstiger bokfört värde med 7 mkr.

“Försäljningen möjliggör en renodling av kvarvarande fastighetsportfölj och efter avyttringen har bolaget ett investeringsutrymme om ca 150 MKR. Genom försäljning av logistikfastigheten Rosersberg 11:94 är Bolagets befintliga fastighetsportfölj fokuserad på centrum och handelsfastigheter. Vi ser fortsatta intressanta investeringsmöjligheter inom segmentet och avser att komplettera med en eller flera nya fastigheter, kommenterar David Ekberg, transaktionschef Estea AB.


Läs mer