DHL vill sänka betalningen till åkarna

DHL vill att deras åkare går med på 4 procents prissänkning för att förnya kontrakten.

DHL Freight Sverige har börjat kontakta anslutna åkerier med budskapet att transportörer som kör inrikestrafik och distribution måste gå med på en kraftig sänkning av fraktersättningen med 4 procent, “en förutsättning för fortsatt samarbete”:

I dag har många en marginal runt en procent. Det bäddar för fler lågbetalda utländska förare.

DHL Freight pekar på historiskt låg oljeprisnivå och en bransch med hård prispress.


Läs mer