Dålig konkurrens ger dyr infrastruktur

september 10, 2014 Ekonomi , Infrastruktur , Produktion

Obalanserad budgivning i anläggningsbranschen är ett problem som minskar konkurrensen och ökar kostnaderna i infrastrukturprojekt. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, ska nu utreda hur utbrett problemet är och hur det påverkar.

Trafikverket, som ansvarar för den statliga infrastrukturen i form av vägar och järnvägar, har målet att öka kostnadseffektiviteten med tre procent per år. Vägen dit går genom bättre upphandlingar och ökad konkurrens. Ett flertal studier har konstaterat att konkurrensen i anläggningssektorn är bristande.
– Det finns en utbredd uppfattning om att obalanserad budgivning är ett stort problem i anläggningsbranschen, men uppfattningen är inte välunderbyggd. Forskning om ämnet saknas, säger Johan Nyström, forskare på VTI.
Projektgruppen på VTI kommer därför dels att ta fram en modell för hur konkurrens påverkar obalanserad budgivning och dels studera omfattningen av problemen i offentliga vägupphandlingar.

– Obalanserad budgivning förutsätter ett s k styckpriskontrakt, en utförandeentreprenad där de upphandlade mängderna, av exempelvis antal kantstolpar eller kubikmeter jord, ändras under projektets gång, säger Sofia Grahn Voorneveld, forskare på VTI.
Utförandeentreprenad är idag det vanligaste sättet att upphandla och vanligtvis
vinner den entreprenör som ger det lägsta totalpriset. Obalanserad budgivning innebär att en entreprenör anpassar sina priser efter angiva kvantiteter i anbudsskedet för att under projektets gång kunna maximera vinsten. Det innebär att en annan entreprenör kanske skulle haft det bästa budet och upphandlaren får betala ett överpris.


Läs mer