Catena säljer äldre logistikfastighet

april 4, 2016 Ekonomi , Fastigheter , Logistik

Catena säljer en logistikfastighet i Partille utanför Göteborg till Svenska Hus. Fastigheten kommer enligt Catena inte att lämpa sig för logistikverksamhet i framtiden, varför man väljer att sälja.

Lokalerna är i huvudsak uppförda under sent 1960-tal, tillbyggda under 80-talet och har en yta om totalt 19 600 kvm bestående av logistikytor och kommersiella lokaler varav 17 000 kvm idag är uthyrda till Menigo Foodservice AB med en återstående hyresavtalstid till och med 2023. Hyresintäkten uppgår för närvarande till cirka 12 miljoner kronor.

– Fastigheten är belägen i ett område i Partille som framgent inte lämpar sig för logistikändamål. Fastigheten är därför färdigutvecklad sett ur Catenas perspektiv och tillför istället likviditet att användas för investeringar i moderna, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar i någon av Catenas många logistikpositioner, säger Catenas vd Gustaf Hermelin i en kommentar till Fastighets-Nytt.

 


Läs mer