Catena och Fabege lånar billigt via Nya SFF

april 9, 2015 Ekonomi , Fastigheter , Lager , Logistik

I januari lanserade Nya Svensk Fastighetsfinansiering AB, Nya SFF, – som samägs av Catena, Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs – ett gemensamt MTN-program om 8 miljarder kronor.

I februari emitterade Nya SFF obligationer om 2 025 miljoner kronor på löptider mellan två och fem år.

Nu har ytterligare ett emissionserbjudande om 297 miljoner kronor tecknats inom MTN-programmet.

Fabege lånar 185 miljoner kronor på två år till en fast årlig ränta om 0,545 procent. Fabege lånar efter den nya emissionen totalt 867 miljoner kronor via programmet.
Catena deltar med kombiterminalen Terminalen 1 i Hallsberg och lånar via en femårig obligation ett belopp om 112 miljoner kronor med en fast årlig ränta om 1,42 procent.

– Nya SFF erbjuder en finansieringskälla med konkurrentkraftiga priser som komplement till dagens upplåningsstruktur, säger Åsa Bergström, vice vd och ekonomi-och finanschef för Fabeg till tidningen Fastighetsnytt.

– Catena ser Nya SFF som ett sätt att bredda basen för bolagets upplåning i ett läge då kapitalmarknaden har stor efterfrågan på framförallt säkerställda obligationer, säger Catenas CFO Peter Andersson.

Totalt utestående volym hos Nya SFF är, efter denna senaste emission, 2 322 miljoner kronor med löptider mellan två och fem år, med såväl fast som rörlig ränta.


Läs mer