Besparingar vände Green Cargo till vinst

augusti 18, 2015 Ekonomi , Produktion , Transport

Green Cargos tåg går nu med 10 procentenheter högre tågfyllnad och man arbetar med drygt 100 lok färre, men med samma kapacitet som tidigare. Kostnadssänkningar gjorde att Green Cargo nådde ett positivt resultat för kvartal 2. Volymnedgången för basindustrin tynger dock resultatet.

– Vi fortsätter att arbeta framgångsrikt med våra kostnadsminskningar och nådde ett positivt resultat för det andra kvartalet. Nu ökar vi vårt fokus på tillväxt och nya affärer. Vi ser möjligheter till ökade volymer och möter en stor underliggande efterfrågan på klimatsmarta järnvägslösningar från skilda delar av näringslivet, säger Green Cargos VD Jan Kilström i ett pressmeddelande.

Under perioden tecknades nya, förlängda eller utökade transportavtal med bl a Dagab, Volvo Cars, DSV Road, IKEA, Outokumpu, Real Rail, PostNord och Transab.

– En förutsättning för ökade transportvolymer i det intermodala segmentet är utvecklingen av moderna, effektiva IT-gränssnitt för kunderna. Vi har slutit avtal med en ny partner för förvaltning och utveckling av våra IT-system, vilket minskar våra förvaltningskostnader och ökar möjligheten till utveckling av det IT-stöd vi behöver, säger Jan Kilström.

Under det första halvåret fördes i stort sett alla stora system och applikationer över till den nya IT-leverantören. Som en del i effektiviseringsprogrammet samlokaliserades nästan alla stödjande verksamheter inom planering, kundservice och driftcenter till Hallsberg eller Solna.

Andra kvartalet i korthet

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 981 MSEK (1 062)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 28 MSEK (-23)
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 22 MSEK (-41)
  • Pågående effektiviseringsprogram ledde till att tågfyllnaden ökade med ca 10 procentenheter jämfört med föregående år
  • Green Cargo klarar nu produktionen med ca 300 medarbetare och 100 lok färre jämfört med resurserna när effektiviseringsprogrammet inleddes

Första halvåret i korthet

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 985 MSEK (2 137)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -4 MSEK (-42)
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -19 MSEK (-70)
  • Transportvolymerna minskade med ca 6 procent jämfört med samma period förra året
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om ca 284 MSEK (605)

Läs mer