Fd statssekreterare M varnar för privat medfinansiering

augusti 18, 2015 ÅSIKT , EKONOMI , FORSKNING , INFRASTRUKTUR

Hans Lindblad, tidigare statssekreterare åt den dåvarande finansministern Anders Borg M, idag riksgäldsdirektör, varnar för offentlig privat samverkan (OPS) som t ex använts vid bygget av Nya Karolinska, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Risken finns att projekten blir “markant dyrare” eftersom “staten alltid lånar billigast”. Dessutom har bolaget som ställer upp med finansiering, som Skanska vid Nya Karolinska, avkastningskrav på det egna kapitalet som “ytterligare driver upp kostnaden för beställaren – staten”.”Det finns starka skäl att höja ett varningens finger, framför allt utifrån följderna för kostnader för skatte­betalarna och förutsättningarna överlag för god ordning i statens finanser” skriver Hans Lindblad bl a.

Ett projekt på 10 miljarder som finansieras med lån på 9 miljarder, skulle ge en merkostnad på 50 miljarder kronor om det drevs som ett OPS-projekt. Ska ett sådant projekt bli lönsamt måste det privata företaget bidra med stora effektiviseringsvinster.

Hans Lindblad pläderar också för möjligheten för staten att höja utgiftstaket för att “möjliggöra ökade infrastruktursatsningar utan att andra utgifter trängs ut”.


Läs mer