Arnhult lämnar Corem för Castellum

december 29, 2020 Ekonomi , Fastigheter
Arnhult lämnar Corem för Castellum

Fastighetsmogulen Rutger Arnhult lämnar posten som vd i Klövern och styrelsen i Corem Property Group i mars, för att istället bli styrelseordförande i Castellum.

“Logistikfastighetskungen” Rutger Arnhult är, ofta via sitt bolag M2, storägare i de flera av Sveriges största logistikfastighetsbolag, bland annat Klövern, Sagax, Corem, logistikuppstickaren Odd Molly och även logistikutvecklaren Logistic Contractor, genom ägandet i Wästbygg. Sedan 2019 är han med sina 12 procent även största aktieägare i Castellum, som just nu står inför den största logistikfastighetsaffären någonsin i Sverige, där man vill sälja logistikfastigheter för 19 miljarder SEK till Blackstone, för att kunna köpa Entra.

Nu har Rutger Arnhult meddelat valberedningen i sina bolag Corem och Klövern att han avser lämna styrelsen för bolagen och vd-posten i Klövern, för att istället bli ny styrelseordförande i Castellum.

– Det handlar om att Rutger Arnhult har valt att gå in som styrelseordförande i Castellum, och eftersom Corem och Castellum är konkurrenter har han valt att lämna styrelsen, för att inte riskera att sitta på två stolar, förklarar Corems styrelseordförande Patrik Essehorn.

Rutger Arnhult äger genom olika bolag närrmare 42 procent av aktierna i Corem, och ägarskapet i de olika bolagen förändras inte av beslutet.

Rutger Arnhult. Foto Lena Sonne

– Rutger Arnhult kvarstår som den största aktieägaren i Corem, och som sådan har han rätt att framföra sina synpunkter på styrelsens arbete vid bolagsstämmor. Men han kommer inte att ha något inflytande äver det dagliga arbetet i Corem efter att han avgått.

Rutger Arnhult var fram till 2012 vd för Corem, och har sedan dess suttit i styrelsen, men utan operativ roll.

– Jag tycker att det har gått ganska bra för Corem även efter 2012, och räknar med att det kommer att fortsätta göra det, säger Patrik Essehorn.

Arnhults avsikt att bli styrelseordförande i Castellum framläggs enligt Privata Affärer av en majoritet av valberedningens ledamöter, men två i styrelsen; Castellums nuvarande styrelseordförande Charlotte Strömberg och valberedningsledamot Vincent Fokke, förklarat att de inte står bakom detta förslag.

Av Hilda Hultén