Castellum vill sälja logistik för 19 miljarder till Blackstone – för att kunna köpa Entra

december 23, 2020 Ekonomi , Fastigheter
Castellum vill sälja logistik för 19 miljarder till Blackstone – för att kunna köpa Entra

Castellum är redo att sälja en färdigutvecklad logistikportfölj med 214 fastigheter för 19 miljarder, till en premie om 20 procent mot senaste värdering, till Blackstone – om man får köpa norska storbolaget Entra. Utvecklingsområdet Säve stannar dock hos Castellum.  

Castellum presenterade den 18 december ett höjt bud på norska fastighetsbolaget Entra, delvis finansierat genom en jätteförsäljning av logistik-och lagerfastigheter till Blackstone – som sker i två etapper varav den andra är villkorad av att Castellums köp av Entra går igenom.

Skulle hela affären gå igenom kommer Castellum avyttra 224 färdigutvecklade fastigheter inom lager/logistik och lättindustri i Sverige till Blackstones bolag för last mile-logistik: Mileway, med en total uthyrningsbar area på 1 265 150 kvm, till rekordsumman 18,1 miljarder SEK efter avdrag för upplupen skatt och omkostnader om cirka SEK 900 miljoner. Det blir då den största logistikfastighetsaffären i Sverige någonsin.     Fem-miljardersaffär klar

I en första etapp säljs 39 fastigheter mot en nettolikvid om SEK 5,0 miljarder till Mileway. Försäljningspriset för den avyttrade fastighetsportföljen överstiger den senaste värderingen av portföljen med 20 procent och medför en yield om 4,7 procent.  

Henrik Saxborn. Foto Castellum.

– Genom de två transaktionerna visar vi idag två saker, värdet av Castellums fastighetsportfölj som genom avtalet med Blackstone visar att marknaden värdesätter portföljen med hela 20 procent över senaste värderingen, samt att Entras aktieägare får stora värden i ett samgående med Castellum. Jag är övertygad om att Castellum är den idealiska långsiktiga partnern för Entra, och därför höjer vi budet med hela 13,9 procent och bjuder in Entras ägare att vara med att dela på värdeskapandet av vinsterna från försäljningen samt framtida synergier, kommenterar Henrik Saxborn, vd Castellum i ett pressmeddelande om affärsförslaget den 18 december.  

Behåller Säve  

Efter avyttringen av fastighetsportföljen kommer Castellum fortsätta att vara aktiv inom segmentet lager- och logistikfastigheter med 40 fastigheter, med en uthyrningsbar yta på 360 000 kvm till ett värde av 4,9 miljarder, samt projekt under utveckling, där Säve Flygplats är ett av de största projekten. Utvecklingsportföljen, som förväntas färdigställas över kommande år, förväntas leverera en utökning av uthyrningsbar area med cirka en miljon kvadratmeter, inklusive 800 000 kvadratmeter vid Säve Flygplats. – Efter att ha byggt och utvecklat fastighetsportföljen för lager/logistik och lätt industri är vi nu övertygade om att tiden är inne för att generera en vinst och avyttra en färdigutvecklad del av portföljen till en attraktiv premie mot senaste värderingen. Vi behåller en attraktiv exponering mot fastigheter inom lager-/logistik och lätt industri genom befintliga intäktsgenererande tillgångar, 100 procent av våra utvecklingsfastigheter inom logistik samt vår förvaltningsplattform för logistikfastigheter, kommenterar Henrik Saxborn, vd, Castellum.  

Mileway växer  

– Vi är mycket nöjda över att förvärva denna högkvalitativa fastighetsportfölj som kommer stärka vår exponering mot Sveriges största och snabbast växande marknader och göra det möjligt för oss att ännu bättre stödja våra kunder. Vi har en långsiktig tro på den fundamentala styrkan i Sveriges ekonomi och det är ett naturligt steg för oss att fortsätta bygga ut vår fastighetsportfölj för ”last mile logistics” i regionen, kommenterar Mileway.  

Cushman & Wakefield var köprågivare till Blackstone i affären. Castellum har i fastighetsaffären anlitat J.P. Morgan Securities plc som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som legal rådgivare.  

Blackstone har den senaste tiden gjort en handfull förvärv av logistikfastigheter i Sverige. Tidigare har Corem, Klövern (vid två tillfällen), NREP, Nyfosa, Logistea och Wihlborgs sålt till den amerikanska jätten.  

För mer information om affären, läs pressmeddelandet här.  

Av Klara Eriksson