Åkerinäringen oväntat lönsam

september 13, 2016 Ekonomi , Forskning , Miljö/CSR , Transport
Åkerinäringen oväntat lönsam
Ulric Långström

– Man kan inte lugga den flintskallige hur mycket som helst, säger Ulric Långberg. Foto Sveriges Åkeriföretag.

Åkerinäringen, särskilt den konkurrensutsatta fjärrtrafiken, visar oväntad hög lönsamhet i en färsk rapport från Sveriges Åkeriföretag. “Men det finns verkligen ingen överlönsamhet” säger branschchef Ulric Långberg.

Sveriges Åkeriföretag har analyserat de senaste årens nyckeltal i åkeribranschen i samarbete med analysföretaget Rementum. Resultaten, som presenteras i en färsk rapport, visar en oväntat hög lönsamhet för branschen, menar Ulric Långberg, Branschchef på Sveriges Åkeriföretag.

– Med tanke på den mördande konkurrensen inom framförallt fjärrtrafik så är vi förvånade över att företagen visar så hög avkastning som de faktiskt gör, säger han till Intelligent Logistik.

Enligt rapporten omsätter branschen drygt 160 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar cirka 4 % av Sveriges BNP. Utvecklingen präglas historiskt av konjunktursvängningar med varierande under- och överkapacitet som följd.

– Vi har även med en jämförelse med föregående tioårsperiod, så rapporten visar utvecklingen 20 år bakåt.

6 479 företag har ingått i analysen. De omkring 3 500 aktiebolag som ingår i undersökningen visar en snittvinstmarginal på 3,7 procent för 2015. Trots mycket tuff konkurrens, relativt blygsam marknadstillväxt och ständigt ökade krav från omvärlden finns det alltså en lönsamhet, även i fjärrtrafiken.

– Tittar man i rapporten så ser man att det hänt något med lönsamheten från 2013. Sen följer ju utvecklingen konjunkturen, även om man inte generalisera i den här branschen. Olika segment har väldigt olika förutsättningar.

I rapporten ser man att skogs- och jordbrukstransporter är de svagaste sektorerna, främst på grund av hård prispress i värdekedjan.

– Inom skogs- och lantbruk finns det ett fåtak kunder med väldigt stor makt. Det är slutna värdekedjor med väldigt liten förädlingsyta för transportörerna.

Fjärr- och närdistribution samt byggtransporter visar starkast avkastning; främst på grund av allmänt god konjunktur, menar Ulric Långberg.

– Det skickas alltmer kök och byggskivor i Sverige, det gynnar fjärrtransporterna trots ökad utländsk konkurrens.  Inom fjärrtransporter finns det även tusen och åter tusen kunder och en större möjlighet att samköra varor och öka lönsamheten genom att effektivisera transporterna.

Utländsk arbetskraft och falska F-skattare, eller “elefanten i rummet” som Ulric Långberg kallar det, är en mindre förklaring till den ökade lönsamheten än många tror.

– Det är ett jätteproblem i branschen. Men med tanke på hur hög andel personalkostnader som de undersökta företagen redovisar kan utländsk bemanning, oavsett om det är tillåten bemanning eller olaglig, inte förklara den ökande lönsamheten.

– Jag tror de främsta förklaringarna är konsolideringar i branschen, och att företagen har jobbat hårt med sitt företagande, lyckats klättra i värdekedjan och förbättrat sin affärsmässighet.

Ulric Långberg betonar att det verkligen inte handlar om någon överlönsamhet som redovisas.

– Jag har fått löpa gatlopp idag, bland chaufförer som hört av sig och undrar varför vi går ut med de här siffrorna, att det kommer ge ökad prispress. Men det handlar inte om några övervinster, mer att branschen börjar närma sig de kommande investeringsbehovet.

– I andra branscher skulle de här avkastningssiffrorna lett till nedläggning p g a olönsamhet. Man kan inte lugga den flintskallige hur mycket som helst.

Av Hilda Hultén

LÄNK TILL RAPPORTEN

 


Läs mer