6 nya miljarder till järnvägsunderhåll

september 21, 2016 Ekonomi , Infrastruktur , Miljö/CSR , Transport
Regeringen vill satsa drygt 6 miljarder kronor på att rusta upp järnvägen fram till 2020. Under 2017 ska Trafikverket få 200 miljoner kronor extra för att höja kapaciteten.

– Vi är besjälade av att underhålla vårt lands järnvägar. Tågen ska inte bara komma fram, utan också komma i tid, sa finansminister Magdalena Andersson vid den presskonferens när höstbudgeten presenterades.

Sektorn har hittills varit eftersatt, anser regeringen och lägger nu 200 miljoner extra i budgeten för att Trafikverket under 2017, genom en rad åtgärder, ska höja kapaciteten i järnvägen och göra järnvägsnätet mer robust.

– Resor och transporter står för en mycket stor del av utsläppen. För att klara klimatomställningen måste vi öka de fossilfria transporterna, sa Isabella Lövin, klimatminister och vice statsminister i en kommentar.

Men järnvägssystemet underhåll har varit eftersatt länge och därför vill regeringen rusta upp järnvägen på sikt. Fram till 2020 budgeterar regeringen därför 5,9 miljarder för drift och underhåll av järnvägsnätet: 2,8 miljarder för 2019 och 3,1 miljarder 2020.

I juni beslöt regeringen också att staten ska återta det övergripande ansvaret för att kontrollera järnvägsunderhållet som anses vara järnvägssystemets akilleshäl.

Under hösten ska regeringen också lämna en infrastrukturproposition till riksdagen där de ska komma med förslag till ekonomiska ramar för en långsiktigare nationell plan för perioden 2018–2029.

Maria Raanka, vd Stockholms handelskammare välkomnar satsningen och pekar särskilt på behovet av fyra spår på sträckan Stockholm-Uppsala som är landets mest pendlingstäta.