Nytt verktyg ger jämnare flöde vid lastkajen

september 21, 2016 IT/Teknik , Lager , Transport

Med en standardlösning för sk Time slot management, TSM, kan lastkajer bli bättre och snabbare på att hantera gods. 

Problem med väntetider, förseningar och kostsam övertid orsakar stora problem på svenska lastkajer. Hittills har det inte funnits någon standardlösning för Time slot management (TSM) i Sverige. I exempelvis Tyskland är däremot användningen av TSM-lösningar utbredd och flera större företag vittnar om positiva effekter. Ett av dem är livsmedelstillverkaren Brüggen. Sedan de integrerade ett TSM-system har de halverat sina lastningstider, från 3 timmar till 1,5 timme, och har ett jämnare aktivitetsflöde över dagen. AEB ser ett stort behov i Sverige och har vidgat sitt logistiksystem ASSIST4 till att även innefatta TSM.

Mellan klockan 15-16 är det i regel som mest att göra på lastkajerna. Allt avgående gods ska vara klart samtidigt för lastning. Men det största problemet är alla bilar som kommer oplanerat för lossning under dagen. De flesta gods ska inte bara lossas, utan kräver mer hantering innan de kan läggas in på lagret. Med ett TSM-system blir det enklare att planera resurser vilket gynnar hela logistikkedjan.

– De som lastar och lossar får ett jämnare arbetsflöde under dagen, fraktbolagen slipper ta ut dyra förseningsavgifter och förarna kan meddela förändringar i körschemat i god tid, säger Richard Jönsson, Business Solution Consultant på AEB Sweden.

Systemet är modulbaserat och kan integreras i befintlig affärs- eller lagerhanteringssystem (ERP/WMS). Enligt AEB ger systemet ökad transparens och gör att t ex sälj- och inköpsavdelning, får insyn och kan hämta information om status och kommande aktiviteter.